Vesivoimalat Suomessa

Tällä sivulla vesivoimalaitoksia esitelllään merkittävimpien omistajan mukaan.

Suomessa on 220 vesivoimalaa, jotka ovat nähtävillä vesistöittäin muun muassa Vesirakentajan listassa.  Oheisessa SYKE:n Vesikartassa on kuvattu jokien muuttuneisuutta ja keskeisiä vaellusesteitä, jotka usein ovat vesivoimaloita.

Jokien hydrologis-morfologinen muuttuneisuus ja keskeiset vaellusesteet. Useimmat pisteet ovat vesivoimaloita ja muutetut joet vesivoimalle rakennettuja jokia.  Lähde: SYKE www.vesikartta.fi

Kemijoki Oy

Kemijoki Oy omistaa yhteensä 20 vesivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on Kemijoen vesistössä 1088 MW,  Lieksanjoessa 32 MW ja Kymijoessa 37 MW.

Kemijoen vesistössä yhtiöllä on 16 voimalaa: Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäskoski (182 MW – Suomen 2. suurin vesivoimala), Valajaskoski, Permantokoski, Vanttauskoski, Pirttikoski, Seitakorva, Kokkosniva, Kurkiaska, Kelukoski, Vajukoski, Kurittukoski, Porttipahta ja Lokka.  Lisäksi yhtiö säännöstelee Lokkan ja Porttipahdan tekoaltaita, Olkkajärveä ja Kemijärveä sekä 10 pienempää järveä. Yhtiön suunnitelmissa on rakentaa uusi Sierilän voimala lähes luonnontilaiselle Kemijoen päähaaran osalle. Lieksanjoessa yhtiö omistaa Pankakosken ja Lieksankosken ja Kymijoessa Anjalankosken ja Inkeroisen voimalat.

Kemijoki Oy:n rahaosakkeet omistaa Suomen valtio (52%), Fortum (27%), Lapin Sähkövoima (11%), UPM (7%), Helen (1,5%), Ounastuotanto (1%) ja Napapiirin energia ja vesi (0,5%). Edulliseen omakustannussähköön oikeuttavista vesivoimaosakkeista 64% omistaa Fortum ja 19% UPM.  Pääomistaja Suomen valtio on siirtänyt Kemijoki Oy:n Valtion kehitysyritykseen (Vake), mikä mahdollistaa yritysmyynnin esimerkiksi ulkomaisille sijoittajille.

Pohjolan Voima Oy

Yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta  Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Niiden yhteisteho on 528 MW, josta Pohjolan Voiman osuus on 447 MW.

Yhtiö omistaa Kemijoen suulla Isohaaran voimalaitoksen ja Kemijärvellä Jumiskon voimalan. Iijoella yhtiö omistaa viisi voimalaa eli Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalat, ja Kokemäenjoella kaksi voimalaa eli Melon ja Harjavallan voimalat. Tornionjoen sivujoessa, Tengeliönjoella Tornionlaakson Voima (jossa PVO:lla on 50% omistusosuus), omistaa Portimokosken, Jolmankosken ja Kaaranneskosken voimalat.

Pohjolan Voiman suurimmat osakkaat ovat Stora Enso (16%) ja UPM (47%).

Fortum Oy

Fortum omistaa Oulujoen vesistöalueella 11 voimalaitosta, yhteisteholtaan 565,5 MW:  Aittokoski, Ala-Utos, Jylhämä, Leppikoski, Montta, Nuojua, Pyhäkoski, Pälli, Seitenoikea, Utanen ja Ämmä. Vuoksen vesistössä yhtieö omistaa Imatran (192 MW – Suomen suurin vesivoimala) ja Tainionkosken (62W) voimalat. Fortumilla on vesivoimaloita myös Ruotsissa.

Suomen valtion omistusosuus yhtiössä on 50,76%. Pääomistaja Suomen valtio on siirtänyt Fortumin Valtion kehitysyritykseen (Vake), mikä mahdollistaa yritysmyynnin esimerkiksi ulkomaisille sijoittajille.

Vattenfall

Vattenfall omistaa Suomessa viisi vesivoimalaitosta, yhteisteholtaan 112 MW.  Suurin eli Pamilo (84 MW) sijaitsee Koitajoessa, Hilmo ja Hietama Kymijoessa, Hirvikoski Nurmonjoessa ja Hinkua Kalajoessa.

Oulun Energia

Yhtiö omistaaa Merikosken voimalaitoksen (40 MW) Oulujoen suulla.

Koskienergia

Omistaa 30 vesivoimalaitosta ympäri Suomea, etupäässä pienvesivoimaa. Yhtiöllä on voimaloita Kymijoen vesistössä, Mustionjoessa, Paimionjoessa, Kokemäenjoen vesistössä, Kyrönjoessa, Lapuanjoessa, Iijoessa ja Kuusinkijoessa.

Helen

Yhtieö omistaa neljä voimalaitosta Kymijoella, yhteisteholtaan 60 MW: Ahvenkoski, Mankala, Klåsarö ja Ediskoski. Lisäksi Vantaanjoessa Vanhankaupunginkosken museovoimalaitos (0,2 MW).

Vieritä ylös