Ympäristömerkitty vesisähkö

EKOenergia ympäristömerkitsee myös vesivoimalla tuotettua sähköä. Tällöin ympäristömerkin hakemus laaditaan silmälläpitäen voimalaa, jossa sähköä tuotetaan. EKOenergia-ympäristömerkki koskee siis tuotantopaikkaa, ei yhtiötä.

Varoja virtavesihankkeisiin

Kun sähkön myyjä myy EKOenergiamerkittyä vesivoimasähköä, hän maksaa kuten muutkin EKOenergian myyjät lisenssimaksun ja ilmastorahastomaksun. Lisäksi hän maksaa ympäristörahastomaksun, joka koskee vain vesivoimaa. Maksut on määritelty myytyä megawattituntia kohden. EKOenergiamerkityn vesivoimasähkön myynnistä tuloutuu EKOenergian ympäristörahastoon 0,10 euroa/MWh. Kertyneet varat suunnataan vuosittain virtavesihankkeisiin.

Kestävyyskriteerit voimaloille

Millaisesta voimalasta EKOenergiamerkitty sähkö voi olla peräisin? Ympäristömerkki edellyttää, että sähkön tuottaja noudattaa tuotannossa toiminnalle säädettyjä lakeja ja lupaehtoja.  Vesivoimalle asetetut muut vaatimukset perustuvat voimalan ympäristöhaittojen tasoon ja niiden vähentämiseen. Prosessi sisältää tärkeiden sidosryhmien kuten ympäristöjärjestöjen ja asiantuntijoiden konsultoinnin. Merkin käyttöoikeus tarkistetaan viiden vuoden välein.

EKOenergia tarkistaa parhaillaan vesivoimasähkön ympäristömerkitsemisen toimintatapaa ja vaatimuksia. Tavoitteena on selkeyttää merkin hakuprosessia ja kriteerejä ja siten saada kattavammin vaatimukset täyttäviä voimaloita merkin piiriin. Taustaselvitys tehtiin vuonna 2017 ja vesivoimaa koskevia uudistuksia EKOenergian sääntöihin luonnostellaan vuonna 2018. Tarkistusprosessi  valmistuu vuoteen 2021 mennessä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

Lisätietoa:

EKOenergiaverkosto -ja merkki (pdf, vesivoiman erityisvaatimukset sivuilla 9-11):
www.ekoenergia.fi -> ympäristömerkki -> EKOenergian kriteerit -> pdf

EKOenergia FRESHABIT LIFE IP -vesistöhankkeessa:
www.vesivoimanluonto.fi ->kehitystyö

Vieritä ylös